Joukkoliikenne


Joukkoliikenne Tampereen seudulla hoidetaan maaliikenteenä bussikalustolla. Joukkoliikenteen käyttö Tampereen seudulla on vaivatonta tiheän pysäkkiverkoston, hyvän vuorotiheyden ja sähköisen matkakortin ansioista.

Joukkoliikenteellä on useita hyötyjä yhteiskunnan näkökulmasta.  Tilankäyttö tieosuuksilla tehostuu, liikkenneturvallisuus paranee ja ympäristöhaitat matkustajaa kohden ovat pienet. Joukkoliikenteen suurimmat haasteet liittyvät rakenteellisiin haasteisiin, kuten asukastiheyteen ja tieverkostoon.

Työmatkaliikenteessä joukkoliikenteen käyttö on mukavaa ja vaivatonta. Tampereen kaupunkiseudulla on useita linjoja (http://reittiopas.tampere.fi/). Reittien ketjuttaminen keskustorilla, koskipuistossa tai pyynikillä onnistuu vaivattomasti, joten matkustaminen useammalla reitillä onnistuu helposti.

Työsuhdelippu 
Työsuhdelippu on työnantajan ainakin osittain työntekijälleen maksama joukkoliikenteen lippu. Työantajalle tämä on edullinen ja helppo tapa tukea työntekijää. Pysäköinti keskustan alueella voin olla hankalaa ja kallista tai työpaikan pysäköintitilat ovat rajalliset, näihin haasteisiin työsuhdelippu on erinomainen ratkaisu.